Poklicna matura

S poklicno maturo zaključijo dijaki programa ekonomski in strojni tehnik izobraževanje. Obsega 4 predmete, lahko pa si izberejo tudi dodatni, 5. predmet na splošni maturi, ki jim omogoča vpis na večje število visokošolskih programov na univerzi.

MATURITETNI PREDMETI

PREDMETI STROJNI TEHNIK
1. PREDMET (obvezni) SLOVENŠČINA
2. PREDMET (temeljno strokovno znanje) STROJNIŠTVO
3. PREDMET MATEMATIKA ali ANGLEŠČINA
4. PREDMET IZDELEK oz. STORITEV in ZAGOVOR

Vse ostale splošne informacije o poklicni maturi dobite na spletni strani RIC-a in na oglasni deski za poklicno maturo v šoli.

PLAČILO IZPITOV NA POKLICNI MATURI

Cena maturitetnega izpita pri poklicni maturi je 60,00 € oz. 240,00 € za celo poklicno maturo. Maturitetne izpite plačajo kandidati, ki nimajo statusa dijaka v programu, kjer opravljajo zaključek izobraževanja. Izpite kandidati plačajo najkasneje do začetka izpita na blagajni šole. Kandidat je lahko oproščen plačila poklicne mature, če ŠMK za POM predloži potrdilo Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči.

INFORMACIJE

Informacije o splošni maturi, poklicni maturi in zaključnem izpitu lahko dobite na:

– tel. št. 07 30 51 667 ali na e naslovu:

anica.zeljeznjak@guest.arnes.si

Anica Želježnjak, univ.dipl.ekon.

 

 

 

 

Dostopnost