Zbrani podatki, ki so potrebni za zaključek izobraževanja.

  • splošna matura,
  • poklicna matura,
  • zaključni izpit.
w

Informacije

 

Na šoli so informacije objavljene na oglasni deski ter na spletni strani šole, lahko pa se oglasite tudi v tajništvu za maturo, pri tajnici za splošno in poklicno maturo.

Govorilne ure so vsako sredo, od 9.10 do 9.55

Tajnica ŠMK za SM: Anica Želježnjak, univ.dipl.ekon.
Tel.: 07 30 51 667

E-pošta: anica.zeljeznjak@guest.arnes.si

Dostopnost