Šolske delavnice

Šolske delavnice so enota Srednje šole Črnomelj, kjer se izvajata tako javna (izvajanje praktičnega pouka) kot tržna dejavnost.

Sodobna tehnologija zahteva veliko vztrajnosti in solidno znanje matematike, strojnih delov, računalništva in tujih jezikov. Vse to znanje lahko dijaki preizkusijo v sodobno opremljenih delavnicah, ki ne zaostajajo veliko za svetovnimi trendi.

Še naprej se želimo razvijati v panogi orodjarstva in izdelave unikatnih izdelkov za potrebe industrije.

 

 

Z

Kratka zgodovina

Poklicna šola je bila v Črnomlju ustanovljena že pred prvo svetovno vojno, leta 1909. Imenovala se je Obrtno nadaljevalna šola. Učence so izobraževali za različne poklice, in sicer za: krojače, mizarje, trgovce, ključavničarje … In leta 2009 smo na Srednji šoli Črnomelj obeležili 100-letnico poklicnega izobraževanja v Črnomlju. V tem času se je marsikaj spremenilo, zamenjalo se je veliko različnih poklicno-izobraževalnih programov, v šolskih klopeh in delavnicah se je učilo svojega poklica na stotine učencev, vajencev, dijakov, udeležencev izobraževanja odraslih, ki so jih spremljale in poučevale generacije učiteljev in inštruktorjev.

V 100 letih se je šola večkrat organizacijsko preoblikovala, delovala v različno težkih družbenih in socialnih razmerah, a obstala je izključno zato, ker je bil naš glavni cilj uresničiti kvalitetno izvajanje učnega procesa in pri tem dosegati čim boljše rezultate.

Danes lahko s pomočjo opreme v šolskih delavnicah izvajamo vaje za vse poklice v programu oblikovalec kovin – orodjar in strojni tehnik. Dijaki aktivno sodelujejo v procesu nastajanja izdelka od delavniške risbe do končne kontrole. Ugotavljamo, da se dijaki po končanem izobraževanju brez večjih težav vključujejo v proizvodni proces.

 

Tržna dejavnost

V šolskih delavnicah želimo in smo ponosni na to, da držimo korak z razvojem tehnologije, ki se naglo spreminja. Izdelujemo različne strojne dele in orodja za podjetja po Sloveniji, vse več pa imamo tudi kupcev iz tujine. Naša proizvodnja je namenjena izdelavi unikatnih in maloserijskih izdelkov. V letu 2013/14 smo začeli z izvajanjem tečaja TIG varjenja, saj prihaja v naše okolje podjetje Akrapovič, ki bo potrebovalo znanje tovrstne tehnologije.

Programska oprema, ki jo pri nas uporabljamo:

  • SolidWorks (za modeliranje in izdelava tehničnih risb)
  • Mastercam (za programiranje – generiranje NC kode)
  • SolidCAM (za programiranje – generiranje NC kode)
  • Qapt (za programiranje – generiranje NC kode)

Prostori, kjer izvajamo praktični pouk in tržno dejavnost:

  • strojna (odrez klasika in CNC tehnologija)
  • montaža (brusilni stroji, vrtalni stroj, žaga)
  • merilnica (merjenje trdote, hrapavosti površine, 3D koordinatni merilni stroj)
  • kovačnica (toplotna obdelava gradiv in peskanje)
  • ročna (MIG, MAG in TIG varjenje, prebijanje, krivljenje, plamenski razrez)
Dostopnost