Srednja šola Črnomelj

Šolske delavnice

Kidričeva ulica 18a

8340 Črnomelj

 

 
Telefon: +386 7/35 69 610
  GSM vodje delavnic: +386 31/742 423
      Faks: +386 7/30 51 092
Vodja delavnic:    univ. dipl. inž. str. Stanko Kostelac
              E-naslov:    stanko.kostelac@guest.arnes.si
Dostopnost