Predmetnik strojni tehnik

PREDMETI SKUPAJ UR KREDITNE TOČKE
A – Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina

487

24

Matematika

383

19

Tuji jezik

417

20

Umetnost

68

3

Zgodovina

102

5

Geografija

68

3

Sociologija/Psihologija

68

3

Fizika

140

6

Kemija

70

3

Športna vzgoja

340

14

Skupaj A

2143

100

B – strokovni moduli
M1 – Tehniško komuniciranje

140

7

M2 – Načrtovanje konstrukcij

140

6

M3 – Poslovanje in organizac.

70

3

M4 – Učinkovita raba energije

140

6

M5 – Lastnosti mater., primar. oblik. in preoblikovanje

70

3

M6 – Delovanje krmilnih in električnih komponent

140

7

M7- Obdelava gradiv

140

6

M8- Spajanje gradiv in toplotna obdelava

105

5

M9 – Prostorsko modeliranje in priprava dokument.

158

8

M10– Računalniško podprte tehnologije

158

8

M11– Orodja in naprave za množično proizvodnjo

158

8

M12– Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu

158

8

Od tega:   C – Praktično izobraževanje v šoli

454

19

Č – Praktično usposabljanje z delom

304

14

D – Interesne dejavnosti

352

14

E – Odprti kurikulum

595

33

Uporabna informatika

64

4

CAD 1

64

3

CAD 2

96

5

CAM 1

96

5

CAM 2

64

4

Varno delo

33

2

Robotika

33

2

Izdelava tehnoloških projektov

64

4

Poslovno komuniciranje in informatika

33

2

Vadba za zdravje

48

2

 

Dostopnost