Predmetnik velja za generacije, vpisane od šol. l. 2020-21 dalje.

PREDMETI oz. moduli   SKUPAJ UR

Kreditne

Točke

A – Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina   213 12
Matematika 213 12
Tuji jezik 164 9
Umetnost 33 2
Naravoslovje 132 6
Družboslovje (1. OK in 2. OK) 132 6
Športna vzgoja 164 7
Skupaj A 1051 54
B – strokovni moduli
M1 – Tehniško komuniciranje v poklicu   99 4
M2 – Materiali in obdelave v poklicu 66 3
M3 – Elementi konstrukcij 66 3
M4 – Organizacija in poslovanje 66 3
M5 – Osnove oblikovanja materialov 99 5
M6 – CNC programiranje 99 5
M7 – Avtomatizacija strojev in naprav 99 5
M8 – Oblikovanje materialov 235 12
M10 – Orodja in priprave za množično proizvodnjo 235 12
Skupaj B 1064 52
Skupaj A + B 2115 106
Od tega:   C – Praktično izobraževanje v šoli                                        655 30
Č – Praktično usposabljanje z delom 912 40
D – Interesne dejavnosti 160 6
E – Odprti kurikulum 591 26
Gradiva in primarna tehnologija   96 4
Tehnološka dokumentacija 96 4
Prostorsko modeliranje 64 3
Dimenzioniranje strojnih elementov 64 3
CAM 64 2
Tehnologija obdelave 64 3
Dimenzioniranje strojnih sklopov 79 4
Tehnologija preoblikovanja 64 3
PREDMETI oz. moduli   SKUPAJ UR

Kreditne

točke

A – Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina  

213

12

Matematika

213

12

Tuji jezik

164

9

Umetnost

33

2

Naravoslovje

132

6

Družboslovje

132

6

Športna vzgoja

164

7

Skupaj A         1051

54

B – strokovni moduli
M1 – Tehniško komuniciranje v poklicu  

99

4

M2 – Materiali in obdelave

66

3

M3 – Elementi konstrukcij.

66

3

M4 – Organizacija in poslovanje

66

3

M5 – Osnove oblikovanja materialov

99

5

M6 – CNC programiranje

99

5

M7 – Avtomatizacija strojev in naprav

99

5

M8  – oblikovanje materialov

235

12

M9 – Posebne obdelave

235

12

Skupaj B         1064

52

Skupaj A + B         2115

106

Od tega:   C – Praktično izobraževanje v šoli                                       

655

30

Č – Praktično usposabljanje z delom

912

40

D – Interesne dejavnosti

160

6

E – Odprti kurikulum

591

26

Gradiva in primarna tehnologija  

96

4

Tehnološka dokumentacija

96

4

Prostorsko modeliranje  64

3

Dimenzioniranje strojnih elementov

96

4

Tehnologija obdelave

64

3

Dimenzioniranje strojnih sklopov

79

4

Tehnologija preoblikovanja

96

4

Zaradi združevanj pri posameznih modulih oziroma predmetih po vertikali, je prikazana le masa ur na posamezni modul in število kreditnih točk.

Dostopnost