Oblikovalec kovin – orodjar

Program je zgrajen modularno in poudarja povezavo teorije s prakso, izbirnost ter odprti kurikulum.  Program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.

Dijak si pridobi splošna znanja in kompetence ter skupna temeljna poklicna znanja in kompetence, s katerimi pokriva široko poklicno izobrazbo.

S kombinacijo izbire izbirnih modulov si pridobi znanja in spretnosti za opravljanje konkretnih del in nalog.

Program je zasnovan modularno, kar omogoča pridobiti široka znanja in hkrati ozko specializacijo, hitro prekvalifikacijo oziroma pridobivanje dodatnih znanj in spretnosti.

Pridobil si bo tudi znanja iz sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, timskega dela, projektnega dela, si razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, za osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje.

Dostopnost