Poklicna šola je bila v Črnomlju ustanovljena že pred prvo svetovno vojno, leta 1909. Imenovala se je Obrtno nadaljevalna šola. Učence so izobraževali za različne poklice, in sicer za: krojače, mizarje, trgovce, ključavničarje … In leta 2009 smo na Srednji šoli Črnomelj obeležili 100-letnico poklicnega izobraževanja v Črnomlju. V tem času se je marsikaj spremenilo, zamenjalo se je veliko različnih poklicnoizobraževalnih programov, v šolskih klopeh in delavnicah se je učilo svojega poklica na stotine učencev, vajencev, dijakov, udeležencev izobraževanja odraslih, ki so jih spremljale in poučevale generacije učiteljev in inštruktorjev.

V 100 letih se je šola večkrat organizacijsko preoblikovala, delovala v različno težkih družbenih in socialnih razmerah, a obstala je izključno zato, ker je bil naš glavni cilj uresničiti kvalitetno izvajanje učnega procesa in pri tem dosegati čim boljše rezultate.

Danes so šolske delavnice sodobno opremljene. S to opremo lahko izvajamo vaje za vse poklice v programu oblikovalec kovin – orodjar in strojni tehnik. Dijaki aktivno sodelujejo v procesu nastajanja izdelka od delavniške risbe do končne kontrole. Ugotavljamo, da se dijaki po končanem izobraževanju brez večjih težav vključujejo v proizvodni proces.

 

Po 100 letih smo lahko upravičeno ponosni na doseženo. Povezani s strojnimi in drugimi podjetji domačega in širšega okolja sledimo razvoju proizvodnje in stroke. Vzporedno z industrijo se  razvijamo kljub svetovni gospodarski krizi naprej, tako da imamo danes šolske delavnice, ki so dorasle potrebam belokranjskega gospodarstva, razvoju izobraževanja na področju strojništva in  času, v katerem živimo.

V preteklih letih sicer opažamo upad vpisa v poklicno izobraževanje, kar je žal vseslovenski trend. Zato verjamemo, da bomo z bogato tradicijo in ustvarjeno kvaliteto poklicnega izobraževanja v Črnomlju in z zavedanjem, da ne glede na tehnološke spremembe nujno potrebujemo poklicno izobraževanje, nadaljevali z delom, nudili poklicno izobrazbo in s tem tudi zaposlitev belokranjskim dijakom.

 Elizabeta Prus, prof.

Dostopnost