Organi zavoda

Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga:

Predstavnika ustanovitelja – Vlade RS Samo Kavčič
Tanja Matkovič
Predstavnik lokalne skupnosti – Občine Črnomelj Samer Khalil
Predstavniki zaposlenih
Janja Jankovič, predsednica sveta zavoda

Vesna Fabjan, namestnica predsednice sveta zavoda

Tilen Šetina, tajnik sveta zavoda

Nenad Mikunovič

Jasmina Skoliber
Predstavniki staršev
Robert Lozar
Zoran Malić

Tomaž Vesel

Predstavnika dijakov
Maja Suhorepec (program gimnazija)
Luka Bahor (programa poklicnega in strokovnega izobraževanja)

 

Dostopnost