Spoštovani obiskovalec spletne strani SŠ Črnomelj!

NEKEGA DNE
je učitelj pripravil učencem nenapovedan test. »Kakšna groza,« so si mislili učenci.
Razdelil je liste po klopeh. Ko je imel vsak učenec svoj test, jim je dovolil, da ga obrnejo.
Na njihovo presenečenja na drugi strani lista ni bilo vprašanja, le črna pika na sredini lista. Profesor jim je rekel, naj napišejo, kar vidijo. Malce zmedeni učenci so pričeli pisati …
Na koncu je na glas prebral vse rešene teste. Vsi, brez izjeme, so opisovali majhno črno piko na sredini lista, obrazložili njeno pozicijo in podobno. Ko je prebral vse, jim je razložil namen naloge.
»Ne bom vas ocenil, želim pa, da razmislite o tej nalogi. Nihče izmed vas ni pisal o belem papirju, vsi ste se osredotočili le na tisto črno piko sredi papirja. Podobno se dogaja v življenju. Vedno se osredotočamo na slabo, na tiste majhne črne pike. Življenje je dar, ki ga moramo vsak dan praznovati. Če se bomo osredotočali le na slabo: pomanjkanje denarja, bolezni, težave v odnosih, razočaranja … bomo pozabili, da obstaja okrog nas svetloba … Temne pike so zelo majhne v primerjavi z vsem, kar imamo dobrega v življenju. A prav te onesnažijo naš um. Obrnite pogled stran od črne pike, osredotočite se na svetlo stran papirja.«

(Neznani avtor, Šolski razgledi 9/2017)

Šola ni le prostor, je skorajda svet v malem. V njem se prepletajo številne poti, prijateljske vezi, topli odnosi med mladimi, malo manj mladimi, učenci, učitelji, zaposlenimi in starši. Naša skupna naloga je, da krepimo in ohranjamo dobre medsebojne odnose. To pa lahko dosežemo le s pozitivnimi mislimi in strpnim pristopom do vseh okrog nas. Vsako šolsko leto je začetek nove zgodbe, ki jo pišemo skupaj dijaki, učitelji in starši.
Strokovni delavci skrbimo za kvalitetno vzgojno in izobraževalno delo z dijaki. V svojem trudu pa bomo uspešni le, če boste vi, dragi dijaki, sprejemali znanje, veščine in vrednote, ki vam jih bomo ponujali učitelji in drugi strokovni delavci. Pomembno vlogo pri tem imate tudi vi, spoštovani starši. Računamo na vašo podporo in predvsem na vaše zaupanje v naše delo. Naša skupna naloga je, da s svojim zgledom mladostnikom pokažemo, da je znanje vrednota, ki nam je nihče ne more vzeti. Prav tako pa jih moramo z zgledom spodbujati pri krepitvi vrednot, kot so spoštovanje, delavnost, strpnost, empatija.

SREČNO!

Elizabeta Prus, prof.
ravnateljica

Dostopnost