VIZIJA SREDNJE ŠOLE ČRNOMELJ

Smo kvalitetna izobraževalna ustanova, ki postavlja v ospredje znanje in vzgojne vrednote naših dijakov. Odlikuje nas strokovnost, naša prednost je majhnost,  prilagodljivost in s tem usmerjenost na posameznika.

 

POSLANSTVO SREDNJE ŠOLE ČRNOMELJ

  • Želimo postati prepoznavni v belokranjskem in širšem okolju ter aktivno sodelovati z gospodarstvom.
  • Negujemo pozitivne  medsebojne odnose, ki omogočajo razvijanje vrednot:  spoštovanje, solidarnost, zaupanje in strpnost vseh udeležencev izobraževanja.
  • Dijake peljemo po poti izobraževanja tako, da ob koncu šolanja ne bodo samo dosegali in presegali zastavljenih standardov znanja, ampak bodo znali tudi v prihodnje razvijati vse tiste sposobnosti, ki jih bodo pripeljale do zaželenega poklica in razvijanja vseh osebnostnih lastnosti.
  • Vodstvo šole spodbuja inovativne načine dela, ki spodbujajo dijake k samostojnemu delu in raziskovanju, strokovnim delavcem pa omogoča osebnostno in poklicno rast.

Kolektiv SŠ Črnomelj

Dostopnost