Srednja šola Črnomelj je ena izmed trinajstih slovenskih srednjih šol, ki so vključene v dvoletni projekt (2012 – 2014) Nova generacija raziskovalcev ved o življenju (NGRVŽ). Projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Konzorcijski partnerji v projektu so Kemijski inštitut Ljubljana, Fakulteta za farmacijo Ljubljana, Filozofska fakulteta Ljubljana in trinajst slovenskih srednjih šol.

Dostopnost