Dijaška skupnost

DIJAŠKA SKUPNOST SREDNJE ŠOLE ČRNOMELJ

Dijaško skupnost sestavljajo predstavniki (predsedniki) vseh oddelkov šole. Mentorica DS je Rosana Vukojević, prof.

Na prvem sestanku v septembru bo konstitutivna seja dijaške skupnosti. Na njej bomo izvolili predsednika/-co DS in podpredsednika/-co ter tajnika/-co.

Dijaška skupnost bo, kot do sedaj, sodelovala pri raznih prireditvah na šoli (Fazofest, pustovanje ipd.), v kolikor se bodo te lahko izvajale oz. v skladu z navodili NIJZ. Preko predsednika/-ce DS se bo povezala s Klubom belokranjskih študentov in sodelovala v okviru dijaške sekcije KBŠ na njihovih prireditvah. Prav tako bo predsednik/-ca DS dijake zastopala v parlamentu Dijaške organizacije Slovenije.

Predstavnika dijakov v Svetu šole bosta z DS tvorno sodelovala pri posameznih odločitvah oziroma ukrepih, povezanih z dijaki. O delu Sveta zavoda bosta poročala na sestankih DS.

GIMNAZIJA
1. aG Gal Stopar
2. aG Nika Bajić
2. bG Jan Matotek
3. aG Špela Vraničar
4. aG Kevin Požek
 
1. ST Rok Jože Mavsar
2. ST Marko Mikunovič
3. ST Nejc Šolar
4. ST Simon Simčič
 
1. OK Klemen Malnarič
2. OK Matjaž Vlašič
3. OK Nika Rauh

 

 

Dostopnost