Zdravniški pregledi so obvezni za vse 1. in 3. letnike vseh programov.

 

Sistematski pregledi in zdravstvena vzgoja potekajo v skladu z načrtom, ki ga pripravi Zdravstveni dom Črnomelj.

 

Dostopnost