Vozni red

POSTAJALIŠČE  Delavski avtobus Odhod za 1. šol. uro – 7:30  Odhod za 2. šol. uro – 8:20 Odhodi
Črešnjevec 5:25 6:35 7:05
Cerovec 5:27 6:37 7:07
Krvavčji Vrh 5:28 6:38 7:08
Osojnik   6:48 7:18
Štrekljevec 5:40 6:50 7:20
Kal  5:41 6:51 7:21
Oskoršnica  5:43 6:53 7:23
Semič Vrtača  5:44 6:54 7:24
Semič  6:10 7:00 7:45
Lipovec  6:12 7:04 7:49
Ručetna vas  6:14 7:08 7:53
Lokve  6:16 7:13 7:58
Črnomelj Grad  6:24 7:21 8:06
Črnomelj Loka   7:22 8:07 12:50 13:50 14:50

 

Mladica, Vajdova ulica, Drganj Dol – postajališče Semič  

Sela – postajališče Semič

 

 

 

POSTAJALIŠČE Delavski avtobus Odhod za 1. šol. uro – 7:30 Odhod za 2. šol. uro – 8:20 Odhodi
Gaber 5:29   7:17
Kot pri Semiču     7:19
Semič Vrtača presede 5:42    
Semič 6:10   7:28 (počaka do 7:45)
Črnomelj Grad 6:24    8:06
Črnomelj Loka      8:07 12:50 13:50 14:50

Pod Vrhom – postajališče Graber

 

 

Tajčbirt – postajališče Graber

 

 

METLIKA – ČRNOMELJ (LOKA):

6.05, 6.55, 7.15, 12.45, 13.45, 14.20, 14.45

ČRNOMELJ (LOKA) – METLIKA:

6.30, 7.20, 7.35, 13.15, 14.15, 14.45
Dostopnost