ODPIRALNI ČAS ŠOLSKE KNJIŽNICE:

  • Ponedeljek: 11:30 – 14:30
  • Torek: 11:30 – 14:30
  • Sreda: 11:30 – 14:30
  • Četrtek: 7:30 – 10:30
  • Petek: 7:30 – 10:30

 

Knjižnica nudi pester izbor knjižničnega gradiva, saj je pomemben posrednik znanja in informacijsko središče šole. Večina dijakov redno obiskuje knjižnico in dobi želeno gradivo, saj le-to obsega več kot 20.000 enot. Naš cilj je informacijska pismenost dijaka, ki se znajde v poplavi informacij. V ta namen izvajamo knjižnično-informacijska znanja. Ob individualnih obiskih uporabnikom pomagamo pri iskanju literature za referate, seminarske naloge, raziskovalne naloge in razstave, svetujemo tudi pri izbiri leposlovnih del.

Dijakom je v čitalnici na voljo 35 naslovov periodičnih publikacij, računalnik za iskanje po lokalni bazi in spletnih straneh.

Vse gradivo je računalniško obdelano. Za obdelavo in izposojo gradiva uporabljamo programski paket WINKnj (Mordicom d.o.o.). Smo pridruženi člani COBISS-OPAC, kar nam omogoča iskanje informacij po drugih bazah podatkov.

KNJIŽNIČARKA:  Nevenka Dragovan MAKOVEC

 

 

Digitalna knjižnica Slovenije

7

Dostopnost