V šolskem letu 2016/17 smo na šoli pričeli z bolj sistematičnim delom z nadarjenimi dijaki. V ta namen smo oblikovali projektno skupino.

Če povzamemo po Konceptu VIZ dela z nadarjenimi v srednjem izobraževanju, so nadarjeni ali talentirani tisti otroci/mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

Pri oblikovanju koncepta dela z nadarjenimi bomo na šoli izhajali iz dejstva, da so vsi dijaki nadarjeni.

CILJI

Spodbujanje interesov dijakov z raznoliko ponudbo programov, sprejemanje njihove individualnosti in ustvarjanje spodbudnega okolja.

OBLIKE IN DEJAVNOSTI ZA PRILAGAJANJE VIZ DELA ZA NADARJENE DIJAKE

Mogoča sta dva temeljna pristopa:

 • t. i. akademski pristop (poglabljanje in pospeševanje učenja v okviru obveznega kurikuluma programa, predmeta ali področja)
 • t. i. obogatitveni pristop (razširjanje in obogatitev kurikuluma).

Zlasti v okviru drugega pristopa bomo na šoli spodbujali

 • projektno delo
 • raziskovalno učenje
 • raziskovalno delo
 • ekskurzije
 • terensko delo
 • tabori
 • in druge

V šolskem letu 2017/18 bomo nadarjenim dijakom ponudili naslednje vsebine:

 • strokovno ekskurzijo
 • spodbujali dijake k raziskovalni dejavnosti, katere rezultat bi bila izdelava raziskovalnih nalog
Dostopnost