Nemška jezikovna diploma

DSD –  Nemška jezikovna diploma  

Z opravljeno Nemško jezikovno diplomo (DSD) pridobijo dijaki dokazilo o znanju nemškega jezika. Vsako leto več dijakov po vsem svetu opravljala preizkus znanja za pridobitev Nemške jezikovne diplome.  Tendenca za prihodnja leta je naraščajoča. Nemško jezikovno diplomo druge stopnje lahko opravljajo dijaki v višjih razredih gimnazij in velja kot dokazilo o zahtevanem znanju nemškega jezika za študij v Nemčiji.

V šolskem letu 2013/2014 smo se poleg Srednje ekonomske šole v Celju, Šolskega centra SRCM Kamnik in ESIC Kranj ter Gimnazije Novo mesto pridružili k izpitu za diplomo    DSD I.

V okviru programa DSD smo vključeni tudi v mrežo PASCH šol: http://www.pasch-net.de/

Dostopnost