Nacionalno priznanje Jabolko kakovosti 2013

Na Centru RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Cmepius, Ljubljana) so tudi letos kot vsako leto izbrali najboljše projekte in jih nagradili z nacionalnim priznanjem jabolko kakovosti.  Od leta 2007 je bilo v programu Vseživljenjsko učenje izvedenih sedem razpisov in v okviru teh razpisov podprtih več kot 550 projektov partnerstev, prenosov inovacij in intenzivnih programov.

Nacionalna priznanja jabolka kakovosti se podeljujejo najboljšim zaključenim projektom, ki odražajo glavne prioritete tega programa, izstopajo s svojo vsebino, mednarodnim sodelovanjem in vključevanjem različnih partnerjev ter dosegajo pomembne rezultate za posameznike, organizacijo ter širšo okolico.Content goes here

Zaključna slovesnost ob podelitvi nacionalnih priznanj jabolka kakovosti 2013 je potekala v sredo, 11. decembra 2013, v Grand hotelu Union, v Ljubljani. V kategoriji Comenius šolska partnerstva so bili nagrajeni Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije iz Celja, Osnovna šola Pivka in Srednja šola Črnomelj, ki je s projektom European Solidaritiy in Action osvojila odlično  2. mesto.

Srednja šola Črnomelj je skupaj z 11 partnerskimi šolami v Evropi pripomogla k izvedbi inovativnega humanitarnega projekta. V prvem letu so sodelujoči spoznavali delo v humanitarnih organizacijah, v nadaljevanju pa svoje spretnosti pokazali pri zbiranju pomoči ter k sodelovanju pritegnili raznolike ciljne skupine. Dodana vrednost projekta je, da so sodelujoči z zbranimi finančnimi sredstvi dejansko pomagali šoli in učencem v Angoli v Afriki. Projekt s svojimi rezultati in učinkom prinaša veliko dodano vrednost vsem vključenim organizacijam, hkrati pa svoje dejavnosti širi tudi izven evropskih meja.

»Ponosni smo na tako visoko nacionalno priznanje, saj odraža kvaliteto dela in globalne izobraževalne trende.«

Mentorica: Alexandra Kočevar, prof.

Dostopnost