International ICT Competitions II for Improving the Quality of Secondary Education

V šolskem letu 2019/20 smo pridobili dvoletni mednarodni projekt Erasmus+ KA229 Šolska partnerstva: International ICT competitions for Improving the Quality of Secondary Education 2019-2021

PARTNERJI v PROJEKTU

Poleg naše šole, ki je koordinatorica projekta, sodelujejo še:

Češka – Mendelova stredni skola, Novi Jicin,

Portugalska – Agrupamento des Escolas DR Serafim Leite,

Španija – Escuella F.P. Salesioanos Juan XXIII,

Avstrija – BHAK/BHAS Weisz.

CILJI PROJEKTA:

Cilji projekta so izboljšanje ravni rabe IKT veščin, tujih jezikov in IKT terminologije, priprava skupnih evropskih kriterijev za poučevanje IKT orodij, priprava  inovativnih digitalnih vsebin za samostojno učenje, učenje in vključevanje IKT orodij (vektorsko oblikovanje, oblikovanje besedila in slike, predstavitve, uporaba zapisa GIF, urejanje videa, 3D tiskanje) v kurikulume in izven šolske dejavnosti, sodelovanje in tekmovanje v mednarodnih timih, izboljšanje IKT in jezikovnih kompetenc ter boljšo zaposljivost dijakov.

PROJEKTNI TIM NA SREDNJI ŠOLI  ČRNOMELJ

V letošnjem šolskem letu smo oblikovali šolski tim v sestavi Marta Strmec, Karmen Golobič, Alexandra Kočevar, Gregor Cindrič in Leopold Grahek, ki načrtuje delov v projektu, sodeluje z dijaki na krožku in partnerji v projektu.

ERASMUS + KLUB

V okviru OIV vsebin smo dijakom ponudili krožek, ki  poteka vsako drugo sredo od 12: 55 do 14:30, kjer spoznavajo IKT vsebine in terminologijo, sodelujejo v timih, tekmujejo v poznavanju IKT vsebin in v praksi uporabljajo tuje jezike.

Več o dejavnostih  in delovanju projekta:

FB Erasmus+ klub. https://www.facebook.com/Erasmus-klub-Srednje-%C5%A1ole-%C4%8Crnomelj-482455595617232

SPLETNA STRAN PROJEKTA

Za potrebe mednarodnega partnerstva smo oblikovali tudi spletno  stran v angleškem jeziku (http://ict2.splet.arnes.si/).

Dostopnost