Opis:

Svet se hitro spreminja, zato je treba izobraževalne sisteme posodobiti in jih prilagoditi novim metodam poučevanja in učenja ter sprejeti nove obstoječe priložnosti. Zato se je razvil evropski program Erasmus+, ki je namenjen dvigu kakovosti izobraževanja v Evropi. Mladim, študentom in odraslim omogoča spoznavanje in razumevanje evropske kulturne in jezikovne raznolikosti ter pridobivanje osnovnih spretnosti in kompetenc, potrebnih za njihov osebni razvoj, za prihodnje zaposlovanje in za aktivno evropsko državljanstvo.

Povezava do bloga: LaunchingourCO3satelliteslo.si

 

Program Erasmus+ podpira:

 • priložnosti za študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali prostovoljstvo v tujini.
 • priložnosti za zaposlene na področju izobraževanja in usposabljanja ter mlade pri poučevanju in izobraževanju v tujini.
 • razvoj digitalnega izobraževanja in uporabo IKT.
 • učenje jezikov.
 • priznavanje znanja in veščin, vključno s tistimi, ki so pridobljena zunaj sistema formalnega izobraževanja.
 • strateško partnerstvo med izobraževalnimi institucijami in mladinskimi organizacijami ter enakovrednimi institucijami iz drugih držav v njihovem in drugih sektorjih z namenom spodbujanja izboljšanja kakovosti in inovacij.
 • zavezništva znanja ter zavezništva sektorskih spretnosti z namenom premostitve pomanjkanja znanja in veščin ter spodbujanja podjetništva z izboljšanjem učnih načrtov in kvalifikacij v okviru sodelovanja med različnimi področji dela in izobraževanja.
 • jamstveno shemo posojil za študente magistrskega študija, da si lahko financirajo študij v drugi državi.
 • poučevanje in raziskovalne dejavnosti na področju evropskega združevanja.

Srednja šola je že četrtič uspela pridobiti mednarodni projekt Erasmus+, ki temelji na sodelovanju med evropskimi šolami. V projektu ‘Launching our CO3 Satellite’ poleg naše šole sodelujejo še srednje šole iz Španije, Italije, Romunije in Finske.

Cilji projekta so:

 • sodelovanje dijakov med evropskimi šolami (preko spleta in v živo),
 • ozaveščanje o evropskih  vrednotah, demokraciji in aktivnem državljanstvu,
 • razvijanje jezikovnih in IKT veščin,
 • razvijanje in uporaba poslovnih veščin.

V okviru projekta se bomo udeležili 4 srečanj:

 1. projektno srečanje v Sloveniji : od 5. – 8. 11. 2015 (učitelji),
 2. projektno srečanje v Italiji: maj 2016   (učitelji in predvidoma 5 dijakov),
 3. projektno srečanje v Romuniji (učitelji),
 4. projektno srečanje v Španiji (učitelji in predvidoma 5 dijakov).

Vabimo dijake 1. in 2. letnika naše šole, ki bi želeli aktivno sodelovati v Erasmus+  krožku, da do 8. 11. 2015 izpolnijoprijavnico.

Mentorici: Marta Strmec, prof. in Alexandra Kočevar, prof.

DSCN6126Od 5. do 8. 11. 2015 je Srednja šola Črnomelj gostila koordinatorje in učitelje partnerskih šol iz Španije, Italije, Finske in Romunije, v okviru 1. projektnega sestanka mednarodnega projekta Erasmus+: Launching our CO3 Satellite. Po ogledu šole in srečanja z ravnateljico smo udeleženci sestanka načrtovali cilje in aktivnosti za izvedbo projekta, ki bo trajal dve leti. Nadaljevali smo z ogledom Mestne muzejske zbirke v Črnomlju  in prikazom peke belokranjske pogače. Srečanje smo zaključili z načrtovanjem 2. srečanja v Italiji  ter  ogledom Ljubljane. Udeleženci so bili v šoli navdušeni nad pisanimi vrati naših učilnic, šolskimi delavnicami, naravnimi lepotami in zgodovino Bele krajine ter urejenostjo našega glavnega mesta. Galerija

13124553_1037979996250149_7035900898934894913_n  Od 8. do 13. 5. 2015 so se dijaki Aleksander Vukovič (1. bG), Nana Čemas, Nika Strmec, Ana   Štajdohar, Ana Vukšinič (vse 2.bG) in mentorici krožka Erasmus+  udeležili 2. projektnega sestanka v okviru mednarodnega projekta ‘Launching our CO3 Satellite’, in sicer v mestu Giulianova v Italiji. V projekt so poleg naše šole vključene še: Colegio Salesiano San Miguel Arcangel, Liceo Scientifico Marie Curie, Colegiul National Gheorghe Vranceanu in Pyörön Koulu.

Na mednarodnem sestanku so dijaki predstavili načrte, dosedanje delo in predloge logotipov v okviru projektnih tem: Zdrav način življenja, Karierno svetovanje, Arhitektura in recikliranje, Aktivni v družbi in Jezikovni laboratorij. Uspešne predstavitve naše ekipe sta dopolnila tudi dva zmagovalna logotipa v kategorijah Karierno svetovanje in Arhitektura in recikliranje, ki sta ju ustvarila Aleksander Vukovič in Nika Strmec. Delu v mednarodnih skupinah je sledil ogled Giulianove ter celodnevni izlet v Rim, kjer so nas očarale mnoge znamenitosti kot so: Kolosej, Fontana Di Trevi, Piazza Di Spagna, Panteon, itd… Več slik

Polni zagona, člani krožka Erasmus+, nadaljujemo z delom že v sredo, 18. 5. 2016. V okviru projektne teme Zdrav način življenja bomo 1. šolsko uro izvedli Slovenski tradicionalni  zajtrk, saj menimo, da mnogo dijakov še vedno izpusti najpomembnejši obrok dneva.

Člani krožka Erasmus+ smo se aktivno vključili  v Teden vseživljenjskega učenja z dvema dejavnostima.

V torek, 17. DSC_00185. 2016, smo v šolski medioteki predstavili predstavitev mednarodnega projekta Erasmus+: Launching our CO3 satellite. Obiskovalci so skozi razstavo, zgibanke in avdio material imeli možnost pobliže spoznati aktivnosti in že izvedeni projektni srečanji v Sloveniji in Italiji.

V sredo, 18. 5. 2016, smo v okviru projektne teme Zdrav način življenja, izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga predvsem na osnovnih šolah izvajajo od leta 2010. Dijaki krožka smo na podlagi izvedene ankete v mesecu  februarju ugotovili, da mnogo dijakov zjutraj ne zajtrkuje in 85 odstotkov jih je menilo, da bi zajtrk še pred začetkom prve šolske ure pripomogel  k uspešnemu delu v šoli. Od zamisli do izvedbe ni preteklo veliko časa, saj sta učiteljski zbor in vodstvo šole podprla naš predlog. Prvo šolsko uro smo se dijaki in zbrali v jedilnici šole, kjer so nas pričakali kruh, maslo, med, mleko in jabolka, ki smo jih pridobili s pomočjo sponzorjev, in sicer Žito d.o.o in Don Don sta prispevala kruh, jabolka je prispevalo  podjetje Geaprodukt, med je podaril znani  belokranjski čebelar Tomaž Petric, maslo Ljubljanske mlekarne in mleko Kmetija Štrucelj. Organizacija zajtrka brez pomoči kuharic in organizatorjev prehrane iz OŠ Mirana Jarca seveda ne bi bila mogoča.

Da pa bi dijake še bolj spodbudili k zdravemu načinu prehranjevanja  z lokalno pridelanimi izdelki, smo k sodelovanju povabili tudi lokalne pridelovalce. Povabilu se je s slastnimi jagodami odzvala Kmetija Pavlovič, mlečne izdelke pa je prav tako prispevala Kmetija Štrucelj.

Zadovoljni in nasmejani obrazi so nas prepričali, da je Tradicionalni slovenski zajtrk prispeval k zdravemu načinu prehranjevanja in uspešnemu začetku dneva naših dijakov. Takšnih  uspešnih začetkov dneva si dijaki in učitelji na šoli želimo še več. Upamo, da bomo na tak način  ozavestili pomembnost prehranjevanja z lokalno pridelanimi izdelki in tako tudi pomagali lokalnemu kmetijstvu. Galerija

Dostopnost