Opis projekta:

»Ne moremo narediti velikih stvari, le stvari z veliko ljubezni,« se je glasil slogan, pod katerim so se dijaki Gimnazije Črnomelj z mentorici prof. Alexandre Kočevar in prof. Marte Strmec v šolskem letu 2010/11 udeležili mednarodne izmenjave dijakov v okviru Comenius 2010-2012, šolskega partnerstva z naslovom EUSOLA European Solidarity in Action.

V projektu je sodelovalo še enajst šol iz enajstih različnih evropskih držav.

Na srečanju je, med dvanajstimi projekti, dobil največ podpore predlog dijakov Srednje šole Colégio Guadalupe iz Portugalske. S projektom smo pomagali mladostnikom, ki živijo na obrobju puščave Namib, v zanimivi vasici Njambasana v Angoli.

Naš glavni cilj je bil zmanjšati osip šolanja in omogočiti tamkajšnjim mladim dostojno življenje. To smo naredili s skupnimi močmi in pomočjo organizacije CEDO, ki je omogočila mladim izobraževanje in raznolike tečaje.

Zbrali smo materialnih dobrin, ki so mladim omogočile vse pogoje za tečaje šivanja, zidanja, lončarjenja oz. sušenja hrane. Izdelovali smo spletno stran EUSOLA.EU, projekt predstavili širši javnosti, načrtovali dobrodelni koncert ter aprila 2012 organizirali 5. mednarodno srečanje dijakov in učiteljev na Srednji šoli Črnomelj. S pomočjo gostiteljskih družin naših dijakov so naši partnerji doživeli in spoznali lepote naše dežele, hkrati pa sklenili mnoga prijateljstva z dijaki iz ostalih držav.

S projektom smo zares potrjevali pregovor, da če pomagamo drugim, smo bolj pomagali sebi. Saj smo sodelovali med Evropo in Afriko, pomagali smo Angoli pri upadu šolanja, jim omogočili boljši standard življenja, hkrati pa smo sami spoznavali njihovo bogato kulturo in običaje.

 

Dostopnost