Opis:

Svet se hitro spreminja, zato je treba izobraževalne sisteme posodobiti in jih prilagoditi novim metodam poučevanja in učenja ter sprejeti nove obstoječe priložnosti. Zato se je razvil evropski program Erasmus+, ki je namenjen dvigu kakovosti izobraževanja v Evropi. Mladim, študentom in odraslim omogoča spoznavanje in razumevanje evropske kulturne in jezikovne raznolikosti ter pridobivanje osnovnih spretnosti in kompetenc, potrebnih za njihov osebni razvoj, za prihodnje zaposlovanje in za aktivno evropsko državljanstvo.

Program Erasmus+ podpira:

  • priložnosti za študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali prostovoljstvo v tujini.
  • priložnosti za zaposlene na področju izobraževanja in usposabljanja ter mlade pri poučevanju in izobraževanju v tujini.
  • razvoj digitalnega izobraževanja in uporabo IKT.
  • učenje jezikov.
  • priznavanje znanja in veščin, vključno s tistimi, ki so pridobljena zunaj sistema formalnega izobraževanja.
  • strateško partnerstvo med izobraževalnimi institucijami in mladinskimi organizacijami ter enakovrednimi institucijami iz drugih držav v njihovem in drugih sektorjih z namenom spodbujanja izboljšanja kakovosti in inovacij.
  • zavezništva znanja ter zavezništva sektorskih spretnosti z namenom premostitve pomanjkanja znanja in veščin ter spodbujanja podjetništva z izboljšanjem učnih načrtov in kvalifikacij v okviru sodelovanja med različnimi področji dela in izobraževanja.
  • jamstveno shemo posojil za študente magistrskega študija, da si lahko financirajo študij v drugi državi.
  • poučevanje in raziskovalne dejavnosti na področju evropskega združevanja.
Dostopnost