Spoštovani starši in dijaki!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v sodelovanju z občinami odločilo, da v času
izobraževanja na daljavo zagotovijo brezplačni topli obrok za učence in dijake, ki ga
potrebujejo.
Srednja šola Črnomelj objavlja poziv staršem in dijakom, da se lahko prijavite na brezplačni
topli obrok. Upravičenost do brezplačnega toplega obroka pripada učencu in dijaku, pri
katerem povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi v otroškem dodatku,
ne presega 382,82 €€ (3. dohodkovni razred otroškega dodatka). Brezplačni obrok pripada
tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.
Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo. Le-ta pa za dijake, ki so
prijavljeni na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ.
Šola bo zbrane podatke o prijavljenih dijakih posredovala občinam Črnomelj, Semič in Metlika
(od koder prihajajo naši dijaki), ki bodo na podlagi zbranih potreb organizirale pripravo in
distribucijo toplega obroka. S prijavo starši privolijo, da občine in šole osebne podatke
uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.
Topli obrok bo mogoče prevzeti na šoli, ki bo hrano pripravljala. Izjemoma občina za dijake, ki
obroka ne morejo prevzeti, organizira dostavo toplega obroka na dom ali na ustrezno
razdelilno točko v lokalni skupnosti.
Za prijavo na topli obrok otroka izpolnite priloženo prijavo in jo pošljite po elektronski pošti na
naslov elizabeta.prus@ss-crnomelj.si Če nimate tiskalnika, lahko zahtevane podatke
prepišete v elektronsko sporočilo.
Prijavo na brezplačen topli obrok oddajte do ponedeljka, 9. 11. 2020, do 14. 00.
PRILOGA spodaj: Prijavnica na topli obrok

Elizabeta Prus, ravnateljica

 

PRIJAVA DIJAKA NA BREZPLAČNI TOPLI OBROK VČASU
IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO

Želim, da moj otrok_________________________________________
_________________________________________________________,
ki obiskuje _______ oddelek Srednje šole Črnomelj, v času izobraževanja
na daljavo prejema topli obrok.
Obkrožite:
1. Topli obrok bom prevzel v šoli, ki bo določena za pripravo le-tega.
2. Prosim za dostavo toplega obroka na domači naslov:
__________________________________________________________
zaradi___________________________________________________
(obvezno navedite vzrok).
Soglašam, da se podatki o prijavljenem otroku posredujejo občini, kjer
imamo stalno bivališče.
Ime in priimek starša: _____________________________
Podpis: _____________________
***Polnoletni dijaki lahko prijavo izpolnite sami.

 

 

Brezplačni topli obrok-prijava

 

 

(Obiskano 83 krat, 1 krat danes.)
Dostopnost