PROJEKT MLADIM SE DOGAJA (P-MLADI)

Srednja šola  Črnomelj se je konec lanskega šolskega leta uspešno prijavila na razpis agencije SPIRIT Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2019/2020. Naša šola je nosilec konzorcija v katerem so še OŠ Loka Črnomelj, OŠ Mirana Jarca in OŠ Belokranjskega odreda Semič. Projekt bomo izvajali skupaj s Podjetniškim inkubatorjem Bela krajina, po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti. Izvedli (v okviru konzorcija) bomo 2 vikenda aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje mladih  (verjetno na področju turizma) ali za reševanje izzivov podjetij ter ostale aktivnosti po pogodbi. Skrbnica pogodbe na šoli je Anica Želježnjak, v projekt pa bo vključena še Brigita Grahek Šolar. Projekt bo v celoti financirala agencija Spirit. Več o projektu in aktualnem dogajanju pa lahko spremljate na naši spletni strani.

Dostopnost