SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ

v okviru projekta

Pridobivanje kompetenc od 2018 do 2022 Pokolpje

 Izvaja

BREZPLAČNE IZOBRAŽEVALNE 

PROGRAME ZA ZAPOSLENE in BREZPOSELNE

 

RAČUNALNIŠKO MODELIRANJE

LOKACIJA: Srednja šola Črnomelj, učilnica RA 1

 

ZAP. ŠT. DATUM TERMIN
1. Petek, 28.6.2019 18.00-21.15
2. Ponedeljek, 1.7.2019 18.00-21.15
3. Sreda, 3.7.2019 18.00-21.15
4. Ponedeljek, 8.7.2019 18.00-21.15
5. Ponedeljek, 26.8.2019 18.00-21.15
6. Sreda, 28.8.2019 18.00-21.15
7. Ponedeljek, 2.9.2019 18.00-21.15
8. Četrtek, 5.9.2019 18.00-21.15
9. Ponedeljek, 9.9.2019 18.00-21.15
10. Četrtek, 12.9.2019 18.00-21.15

Urniki (*.pdf)

RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE

LOKACIJA: Srednja šola Črnomelj, učilnica RA 1

ZAP. ŠT.

DATUM

TERMIN

1.

Ponedeljek, 19. 10. 2020

8.00-12.30

2.

Torek, 20. 10. 2020

8.00-12.30

3.

Sreda, 21. 10. 2020

8.00-12.30

4.

Četrtek, 22. 10. 2020

8.00-12.30

5.

Petek, 23.10.2020

8.00-12.30

 Predavanja se bodo nadaljevala, ko bo epidemiološka situacija to dopuščala, vendar ne prej kot po 19.11.2020. Za dodatne informacije lahko pišite na anica.zeljeznjak@guest.arnes.si.

 

PROGRAMI ZA PRIDOBIVANJE DIGITALNIH KOMPETENC (RDO)

 • UPORABA PROGRAMA BASS – 40 ur
 • RAČUNALNIŠKO MODELIRANJE – 40 ur
 • STROJNO PROGRAMIRANJE Z RAČUNALNIKOM – 40 ur
 • UPORABA PROGRAMA QAPT V STROJNIŠTVU – 40 ur
 • UPORABA RAZLIČNE PROGRAMSKE OPREME ZA POTREBE DELA – 40 ur
 • PROGRAMI PRIPRAVE NA OPRAVLJANJE IZPITOV IN ZNANJA RAČUNALNIŠTVA ECDL – 30 ur

CILJNA SKUPINA

Ciljna skupina so zaposlen in brezposelni, obrtniki in kmetje, z največ končano poklicno šolo, s poudarkom na starejših od 45 let. V skupino je vključenih od 10 do 15 udeležencev.

TRAJANJE

Program traja 40 pedagoških ur. Del programa je prilagojen specifičnim  potrebam glede na delovna mesta udeležencev.

POGOJI ZA DOKONČANJE PROGRAMOV

Pogoj za uspešno dokončanje programov je vsaj 80 % prisotnost na srečanjih in aktivno delo.

Vsi programi so  za udeležence brezplačni.

 

RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE (RPO)

Program RPO je namenjen spodbujanju in razvijanju splošne računalniške pismenosti,  za zaposlene in predvsem brezposelne, ki si želijo pridobiti temeljna računalniška znanja za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. Udeleženci dobijo javno veljavno potrdilo.

CILJNA SKUPINA 

Ciljna skupina so zaposleni, brezposelni, obrtniki in kmetje, z največ končano poklicno šolo, s poudarkom na starejših od 45 let. Program je namenjen odraslim, ki računalnika še niso uporabljali ali pa si želijo obnoviti in izboljšati svoje računalniško znanje. V skupino je vključenih od 12 do 15 udeležencev.

VSEBINA PROGRAMA

 • TEMELJNA INFORMACIJSKA ZNANJA
 • IZDELAVA IN OBLIKOVANJE BESEDILA
 • UPORABA INTERNETA
 • UPORABA ELEKTRONSKE POŠTE
 • DIGITALNA FOTOGRAFIJA

 TRAJANJE

Program traja 60 pedagoških ur. Zaključi se z izpitom.

Vsi programi so  za udeležence brezplačni.

SREDNJA ŠOLA  ČRNOMELJ

Kidričeva ulica 18a, 8340 ČRNOMELJ

Tel.: 07 30 51 667, 040 654 604

 e-naslov: anica.zeljeznjak@guest.arnes.si

 

Poslovodeči partner:

          

Zavod za izobraževanje in  kulturo Črnomelj

 

Projektna partnerja:

Ljudska univerza Kočevje in Srednja šola Črnomelj.

Projekt financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

 

                                             

 

Dostopnost