Regijsko srečanje mladih raziskovalcev Dolenjske in Bele krajine

Regijsko srečanje mladih raziskovalcev Dolenjske in Bele krajine

V tednu od 25. do 29. maja so, zaradi epidemije s skoraj dvomesečno zamudo, potekale predstavitve raziskovalnih nalog, ki so jih v tem šolskem letu pripravili mladi raziskovalci. Namesto na sedežu organizatorja srečanja, tj. Gimnaziji Novo mesto, so predstavitve in zagovori tokrat potekali na daljavo. Mladi raziskovalci so svoje naloge predstavili ocenjevalnim komisijam preko videokonferenc.

S Srednje šole Črnomelj so bili na srečanje prijavljeni štirje dijaki s tremi raziskovalnimi nalogami.

Urška Bahor, 2. aG, je pod mentorstvom Vesne Fabjan, prof., in zunanje mentorice Ane Marije Blažič, prof., izdelala raziskovalno nalogo s področja Arhitektura, gradbeništvo ali promet. V nalogi z naslovom Trajnostna ploščad Majer – prostor povezovanja in vsakodnevnega učenja je oblikovala predlog za ureditev območja med staro vojašnico in teniškim igriščem v Črnomlju, ki bi ga po njenem lahko namenili za medgenaracijski park, tj. prostor za druženje in rekreacijo.
Urška Bahor, 2. aG, med predstavitvijo raziskovalne naloge Trajnostna ploščad Majer - prostor povezovanja in vsakodnevnega učenja. Foto: Vesna Fabjan, prof.
Manca Bajuk in Špela Vraničar iz 2. aG med predstavitvijo raziskovalne naloge Pomagajmo preživeti črnemu močerilu. Foto: Vesna Fabjan, prof.
Manca Bajuk in Špela Vraničar, obe iz 2. aG, sta prav tako pod mentorstvom profesorice Vesne Fabjan pripravili raziskovalno nalogo s področja Ekologija z varstvom okolja. Delo z naslovom Pomagajmo preživeti črnemu močerilu sta posvetili črni človeški ribici, belokranjskemu endemitu, ter pri tem preiskovali geološke razloge za omejitev njenega habitata, stanje kvalitete vode ter pogoje za ohranitev te edinstvene vrste.
Vid Kavčič, prav tako iz 2. aG, pa je z mentorjem Tilnom Šetino, prof., izdelal raziskovalno nalogo s področja Matematika ali logika. V delu z naslovom Ročno korenjenje je preko serije svojih avtorskih izrekov in dokazov utemeljil postopek za računanje vrednosti kvadratnih korenov brez uporabe tehnologije ter podal idejo, kako ta algoritem posplošiti na korene višjih stopenj.
Vid Kavčič, 2. aG, med predstavitvijo raziskovalne naloge Ročno korenjenje. Foto: Tilen Šetina, prof.
Naši raziskovalci so dosegli lep skupen uspeh, saj so se vse tri raziskovalne naloge uvrstile v prvi krog državnega srečanja.

Tam jih bodo ocenjevalne komisije v sestavi univerzitetnih profesorjev ponovno pregledale ter najboljše naloge v državi uvrstile v drugi krog, kjer jih bodo raziskovalci ponovno predstavili ter se potegovali za najvišje uvrstitve.

Vsem štirim dijakom gredo občudovanja za raziskovalno vnemo, ustvarjalni nemir in jeklene živce, ki so potrebni za izdelavo raziskovalne naloge. Če so vsi ti pogoji izpolnjeni, je pot do uspeha morda ne zagotovljena, vsekakor pa dobro tlakovana. Zaželimo jim srečno na državni ravni tekmovanja!
Urška Bahor, Špela Vraničar, Manca Bajuk in Vid Kavčič, mladi raziskovalci iz 2. aG SŠ Črnomelj. Foto: Vesna Fabjan, prof.
besedilo: Tilen Šetina, prof.

fotografije: Vesna Fabjan, prof., in Tilen Šetina, prof.

Uspehi Vida Kavčiča na področju astronomije

Uspehi Vida Kavčiča na področju astronomije

Vid Kavčič, dijak 2. aG na SŠ Črnomelj, je v letošnjem šolskem letu 2019/20 dosegel izjemne rezultate na tekmovanjih iz astronomije.

Na šolskem tekmovanju je dosegel prvo mesto in se s tem uvrstil na državno tekmovanje, kjer pa se je njegov izjemen talent šele pokazal v pravi luči. Vid je dobil zlato Dominkovo priznanje z uvrstitvijo na 2. mesto na državnem tekmovanju, ki se je odvijalo 11. januarja v Ljubljani. Posledica te izredne uvrstitve je bila uvrstitev na mednarodno Sanktpeterburško olimpijado, kjer se je ponovno odrezal s srebrno medaljo in kar 13. mestom v slovanski konkurenci. Vendar se tu Vidova zgodba o uspehu še ne konča. Ravno ta Ruska olimpijada, državno tekmovanje iz astronomije kakor tudi dodatni izbirni test v Markovcih so namreč del izbirnega postopka za mednarodno astronomsko olimpijado. Ta izbirni postopek je se je zaključil z neverjetnim Vidovim prvim mestom v Sloveniji in uvrstitvijo na mednarodno astronomsko olimpijado IOAA 2020, ki bo konec septembra 2020 v Kolumbiji. Gre za fantastičen dosežek, ki so ga sposobni doseči le redki posamezniki. Njegov mentor mag. Borut Grošičar sem prepričan, da se bo o skromnem dijaku iz Črnomlja še mnogo lepega slišalo.

Vid Kavčič, 2. aG, s svojim mentorjem mag. Borutom Grošičarjem, prof. fiz. spec. Foto: Rosana Vukojević, mag. prof.
besedilo: mag. Borut Grošičar, prof. fiz. spec.
fotografija: Rosana Vukojević, mag. prof.
Poljudno matematično predavanje na FMF

Poljudno matematično predavanje na FMF

V četrtek, 27. februarja 2020, je potekalo drugo v sklopu štirih predavanj, ki jih pod naslovom I <3 MAT (I love mat – Rad imam matematiko) organizira Oddelek za matematiko Fakultete za matematiko in fiziko (FMF) Univerze v Ljubljani. Ta so namenjena vedoželjnim dijakom, učiteljem, mentorjem, staršem in tudi vsem drugim, ki se zanimajo za matematiko. Dijakom višjih letnikov lahko ponudijo tudi možnost razmisleka o morebitnem nadaljnjem študiju na tem področju.

Tilen Šetina, prof., in Vid Kavčič, 2. aG, na Fakulteti za matematiko in fiziko. Foto: Tilen Šetina, prof.

Vid Kavčič iz 2. aG se je s svojim učiteljem matematike prof. Tilnom Šetino tako udeležil predavanja z naslovom Neevklidska geometrija. Predavatelj dr. Jure Kališnik je predstavil modele geometrije, ki se v ključnih intuitivnih lastnostih bistveno razlikujejo od predstave, ki nam jo nudi običajna, evklidska geometrija. Takšni sta npr. sferna geometrija, kjer vzporedne premice ne obstajajo, in na drugi strani hiperbolična geometrija, kjer skozi dano točko lahko položimo neskončno mnogo vzporednic dani premici.

Letošnjo pomlad sledita še dve podobni predavanji. Najprej bo 26. marca prof. dr. Primož Potočnik predaval o kombinatoričnih konfiguracijah, 23. aprila pa bo prof. dr. Damjan Kobal predstavil lepoto in uporabnost geometrije.

Tilen Šetina, prof., in Vid Kavčič, 2. aG, na Fakulteti za matematiko in fiziko. Foto: Tilen Šetina, prof.

besedilo in fotografiji: Tilen Šetina, prof.

Državno tekmovanje v razvedrilni matematiki

Državno tekmovanje v razvedrilni matematiki

V soboto, 1. februarja 2020, je v organizaciji Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije potekala državna raven Tekmovanja v razvedrilni matematiki. S Srednje šole Črnomelj so se nanjo uvrstili trije dijaki: Vid Kavčič iz 2. aG ter Urša Konda in Anže Rom iz 4. aG.

Tilen Šetina, prof., Vid Kavčič, 2. aG, in Anže Rom, 4. aG, pred pričetkom tekmovanja. Foto: mag. Marko Rožič
Vid Kavčič, 2. aG, in Anže Rom, 4. aG, pred Osnovno šolo Leskovec pri Krškem. Foto: Tilen Šetina, prof.

Urša se iz zdravstvenih razlogov tekmovanja žal ni mogla udeležiti, Anže in Vid pa sta na Osnovni šoli Leskovec pri Krškem, kjer je bilo za učence in dijake z jugovzhodne regije tekmovanje organizirano, dosegla lep uspeh. Anže Rom bo za svoj rezultat prejel srebrno priznanje, Vid Kavčič pa je tekmovalno polo rešil brez ene same napake, dosegel vse možne točke ter tako skupaj s še štirimi vrstniki z enakim uspehom v konkurenci drugih letnikov zasedel prvo mesto v državi. Prejel bo zlato priznanje, na slavnostni prireditvi Bistroumi 2020 v mesecu maju pa še prvo nagrado.

Čestitke gredo vsem trem tekmovalcem, saj je že sama uvrstitev na državno tekmovanje lep uspeh. Seveda pa smo ponosni na priznanji, ki sta ju osvojila Anže in Vid, ter še prav posebej na Vidovo prvo mesto.

Mentor vsem trem dijakom je bil njihov učitelj matematike prof. Tilen Šetina.

Vid Kavčič, 2. aG, je osvojil zlato priznanje in prvo nagrado, Anže Rom, 4. aG, pa srebrno priznanje. Foto: Maj Perko, 4. bG
Dijaki, uvrščeni na državno tekmovanje, z mentorjem: Tilen Šetina, prof., Urša Konda, 4. aG, Vid Kavčič, 2. aG, in Anže Rom, 4. aG. Foto: Maj Perko, 4. bG

besedilo: Tilen Šetina, prof.

fotografije: Maj Perko, 4. bG, Tilen Šetina, prof., in mag. Marko Rožič

Glasbeno-literarni večer Pravljica o pašniku

Glasbeno-literarni večer Pravljica o pašniku

Na Prešernov praznik 8. februarja, ki je v letošnjem letu na vrsto prišel na dan sobote, po Sloveniji kar mrgoli kulturnih prireditev in zavednih literarnih dogodkov. Takrat se Slovenci radi spomnimo na slovensko kulturo ter na Franceta Prešerna, domoljuba, da ga večjega ni.

Praznik slovenske kulture smo obeležili tudi dijaki Srednje šole Črnomelj; v sodelovanju z Zavodom za izobraževanje in kulturo (ZIK) Črnomelj smo za najbolj kulturen večer v letu v Kulturnem domu Črnomelj pripravili prav poseben glasbeno-literarni večer kritične poezije z na videz skrivnostnim naslovom – Pravljica o pašniku.

Knjiga s Pravljico o pašniku. Foto: Anže Rom, 4. aG

To še nikoli slišano pravljico je pravljičar (Vid Kavčič, 2. aG) zaprašeno našel v kleti knjižnice, odločil pa se je, da zgodbo prebere poslušalcem. Takole nekako gre …

Vid Kavčič, 2. aG, v vlogi pravljičarja. Foto: Anže Rom, 4. aG
Črt Kastelc, 2. aG, med deklamacijo pesmi Novice Svetlane Makarovič. Foto: Anže Rom, 4. aG
Urban Kočevar, 2. aG, med deklamacijo pesmi Pred očmi Rumna Leonidova. Foto: Anže Rom, 4. aG

Nekoč, pred tako zelo davnimi časi, nekje, za morda celo več kot devetimi gorami, se je v senci belih brez, v lepoti svežih cvetic in radosti rumenega sonca razprostiral naravnost čudovit zelen pašnik. Na pašnik so se nič hudega sluteče prijetno namestile bele ovčice. A bele pramenke postanejo čisto prestrašene, ko nekoč na pašničku ujamejo grozljive novice (Svetlana Makarovič: Novice, deklamira Črt Kastelc, 2. aG), ki jim ne morejo verjeti (Rumen Leonidov: Pred očmi, deklamira Urban Kočevar, 2. aG), zato razmišljajo, da bi se umaknile stran, za ljubi kruhek (Janez Menart: Za ljubi kruhek, recitira Tin Zevnik, 1. aG). In zares jih zmotijo umazane črne ovce, ki jih bele ovčice odrivajo proč, zato se črnuhinje sprašujejo, kaj naj storijo (Andrej Kokot: Le kaj naj storim?, deklamira Urška Jurajevčič, 2. aG). Čeprav bele ovčice zamika elegantna črna volna, črnim ovcam nikakor ne morejo priznati, kako krasno se bleščijo, ne morejo (Svetlana Makarovič: Glejte, vodico, recitira Maša Kuzma, 4. aG). Pri vsem tem obtoževanju se črne ovce sprašujejo, kako ostati vir svetlobe, tudi ko te poskušajo na vse načine zlomiti (Taja Kramberger: Ostati vir človeškega, recitira Lea Žlogar, 1. aG). Bele ovčice ne prenesejo zoprnega uporništva črnih ovc, zato se odpovejo še besednemu druženju z njimi (Andrej Rozman Roza: Stanja, deklamira Samo Kavčič, 2. aG), toda črnih ovc ne gane, saj so kar so in ne bodo, kar niso (Feri Lainšček: Ne bodi, kar nisi, recitira Pika Štefanič, 3. aG). Vse to privede do krvavega spopada (Ervin Fritz: Khm ahm, recitira Maj Perko, 4. bG), najbolj modra črna ovca pa se umakne na stran in si misli: »Klavrno!« (Srečko Kosovel: Sodobna mrtvila, deklamira Daša Schweiger, 1. aG).

Tin Zevnik, 1. aG, med recitacijo pesmi Za ljubi kruhek Janeza Menarta. Foto: Anže Rom, 4. aG
Urška Jurajevčič, 2. aG, med deklamacijo pesmi Le kaj naj storim? Andreja Kokota. Foto: Anže Rom, 4. aG
Maša Kuzma, 4. aG, med recitacijo pesmi Glejte, vodico Svetlane Makarovič. Foto: Anže Rom, 4. aG
Lea Žlogar, 1. aG, med recitacijo pesmi Ostati vir človeškega Taje Kramberger. Foto: Anže Rom, 4. aG
Samo Kavčič, 2. aG, med deklamacijo pesmi Stanja Andreja Rozmana Roze. Foto: Anže Rom, 4. aG
Pika Štefanič, 3. aG, med recitacijo pesmi Ne bodi, kar nisi Ferija Lainščka. Foto: Anže Rom, 4. aG
Maj Perko, 4. bG, med recitacijo pesmi Khm ahm Ervina Fritza. Foto: Anže Rom, 4. aG
Daša Schweiger, 1. aG, med deklamacijo pesmi Sodobna mrtvila Srečka Kosovela. Foto: Anže Rom, 4. aG

Zmrdovanje, zgražanje, upiranje, prerivanje, cukanje, guljenje, čupanje belih ovčic in črnih ovac je z glasbenimi okraski na klavirju spremljal pianist večera Aleksander Vuković (4. bG). Pred pričetkom predstave je prisotne nagovorila Vesna Šuštarič (4. bG), ki je s Saro Foršček (2. aG) sprejela obiskovalce pred vstopom v dvorano. Izbor pesmi je plod dela Vida Kavčiča (2. aG). Zasluge za režijo, oblikovanje in upravljanje luči ter mentorstvo recitacijam oziroma deklamacijam pa gredo Tilnu Šetini, prof.

Pianist večera Aleksander Vuković, 4. bG. Foto: Anže Rom, 4. aG

Tople zahvale gredo zunanjim botrom. V prvi vrsti Nastasji Schweiger, ki je spisala scenarij za predstavo ter poskrbela za njeno ozvočenje. Skupaj z Majo Kunič, prof., in dr. Igorjem Saksido je prijazno pripomogla s predlogi pri izboru pesmi za deklamacije oziroma recitacije. Prav posebne zahvale prejme ZIK Črnomelj, ki je za dogodek omogočil uporabo dvorane Kulturnega doma.

Pogled na dvorano Kulturnega doma iz zaodrja ter Maj Perko, 4. bG. Foto: Anže Rom, 4. aG
Vid Kavčič, 2. aG, v vlogi pravljičarja. Foto: Anže Rom, 4. aG
Na oder najprej pridejo bele ovčice; Črt Kastelc, 2. aG, Tin Zevnik, 1. aG, Samo Kavčič, 2. aG, in Urban Kočevar, 2. aG. Foto: Anže Rom, 4. aG
Pozneje pridejo na oder še črne ovce; Pika Štefanič, 3. aG, Lea Žlogar, 1. aG, Daša Schweiger, 1. aG, in Urška Jurajevčič, 2. aG. Foto: Anže Rom, 4. aG
Tin Zevnik, 1. aG, med recitacijo ter v ozadju ostale bele ovčice; Črt Kastelc, 2. aG, Maša Kuzma, 4. aG, Urban Kočevar, 2. aG, in Samo Kavčič, 2. aG. Foto: Anže Rom, 4. aG
Samo Kavčič, 2. aG, med deklamacijo ter v ozadju Vid Kavčič, 2. aG, v vlogi pravljičarja. Foto: Anže Rom, 4. aG
Daša Schweiger, 1. aG, med deklamacijo, v ozadju pianist Aleksander Vuković, 4. bG, ter okoli nje črne in bele ovčice. Foto: Anže Rom, 4. aG
Maj Perko, 4. bG, med recitacijo, v ozadju pa Vid Kavčič, 2. aG, v vlogi pravljičarja, ter Črt Kastelc, 2. aG, Urban Kočevar, 2. aG, Tin Zevnik, 1. aG, in Samo Kavčič, 2. aG, kot bele ovčice. Foto: Anže Rom, 4. aG
Maj Perko, 4. bG, po končani recitaciji, okoli njega Pika Štefanič, 3. aG, Daša Schweiger, 1. aG, Lea Žlogar, 1. aG, in Urška Jurajevčič, 2. aG, kot črne ovce, Črt Kastelc, 2. aG, Maša Kuzma, 4. aG, Urban Kočevar, 2. aG, Tin Zevnik, 1. aG, in Samo Kavčič, 2. aG, kot bele ovčice, za njim pa pianist Aleksander Vuković, 4. bG. Foto: Anže Rom, 4. aG

Pravljice o devetih ovčicah, belokranjskih pramenkah, je zaenkrat sicer konec, ovčice pa se veselo s polnimi usti (sicer suhe, pa vendar) trave pasejo še danes! Glede na navdušene odzive poslušalcev (gledalcev) pravljice se njeni ustvarjalci v prihodnosti nadejamo vsaj še kakšne ponovitve. Ali pa morda celo nadaljevanja, le kdo bi vedel …

Nastopajoči: Aleksander Vuković, 4. bG, Maša Kuzma, 4. aG, Urška Jurajevčič, 2. aG, Lea Žlogar, 1. aG, Daša Schweiger, 1. aG, Pika Štefanič, 3. aG, Vid Kavčič, 2. aG, Samo Kavčič, 2. aG, Tin Zevnik, 1. aG, Urban Kočevar, 2. aG, Črt Kastelc, 2. aG, in Maj Perko, 4. bG. Foto: Anže Rom, 4. aG

besedilo: Vid Kavčič, 2. aG

fotografije: Anže Rom, 4. aG

Dostopnost