ZDRAVSTVENA VZGOJA: pobuda za zdrav življenjski slog

ZDRAVSTVENA VZGOJA: pobuda za zdrav življenjski slog

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Črnomelj smo v decembru izvedli delavnice zdravstvene vzgoje za vse dijake šole preko videokonference. Tema zdrav življenjski slog je bila v tem času še zlasti aktualna. Predavali sta nam gospa Anita Zajec Kambič, dipl. medicinska sestra in gospa Katja Cerar, dipl. medicinska sestra, obe iz Centra za krepitev zdravja, ki deluje v okviru ZD Črnomelj. Več o centru najdete na povezavi: https://zd-crnomelj.si/zvc/

Obema predavateljicama se iskreno zahvaljujemo, saj nam svoje znanje in izkušnje redno predajata pri zdravstveni vzgoji. Zahvaljujemo se Zdravstvenemu domu Črnomelj, ki nam vedno priskoči na pomoč in nudi podporo. Iskrena zahvala dr. Mojci Tomc in sestri Marinki Nagode, ki potrpežljivo in z nešteto prilagoditvami skrbita za zdravje naših dijakov in ob vseh priporočilih, omejitvah in težavah izvajajo zdravniške preglede.

Naše telo je ustvarjeno za gibanje, zato je redna telesna dejavnost eden izmed temeljev zdravega življenjskega sloga. V današnjem času in ob ukrepih, ko smo bolj ali manj “virtualno” aktivni na stolu za domačem računalniku, se vidi pomanjkanje redne telesne dejavnosti na ljudeh in posledice so že tu. Kažejo se na različne načine, izstopa pa povečanje telesne teže, želja po nezdravi hrani, slabša telesna pripravljenost in slabša motorika, slabši imunski sistem in številne druge težave.

Poleg gibanja je pomembna tudi prehrana. Na voljo imamo veliko informacij na temo zdrave prehrane in spreminjanja življenjskega sloga za izboljšanje zdravja. Veliko posameznikov se pogosto zateka tudi k raznim dietam, ki pa velikokrat niso učinkovite in stanje lahko še poslabšajo, zlasti če so slabo načrtovanje in zgolj ciljno naravnane. Hitro se znajdemo v začaranem krogu.

Človek je tudi socialno bitje, ki se vsakodnevno podaja v različne vrste odnosov in prevzema različne vloge, kot so vloga prijatelja, sošolca, partnerja, sodelavca, starša, otroka. Še kako pomemben za posameznikovo zdravje in dobrobit je prav ta vidik. In ravno tu imamo v trenutni epidemiološki situaciji velik primanjkljaj in posledice, ki se že čutijo, bodo daljnosežne.

Predavanje sta zaključili z nalogo, ki bi jo morali narediti vsak dan. Tudi večkrat dnevno. Pojdi na svež zrak! Razgibaj se! Teci! Pojdi na sprehod, hitro ali malo bolj počasi. Nadihaj se čistega zraka, napolni si pljuča in telo z novo energijo.

In za konec še “izposojeni predlogi”, ki niso prepovedani!

Glasba – ni prepovedana.

Družina – ni prepovedana.

Branje – ni prepovedano.

Živali – niso prepovedane.

Petje in plesanje – ni prepovedano.

Poklicati prijatelja – ni prepovedano.

Kuhanje in peka – niso prepovedani.

Meditacija – ni prepovedana.

Sprehod po bližnji naravi – ni prepovedan.

Smejanje – ni prepovedano.

Upanje – ni prepovedano.

Sprejmimo in izkoristimo, kar imamo.

(vir: https://sloveniashop.si/sporocilo-za-danasnji-dan-kaj-ni-prepovedano/, 21. 12. 2000)

 

 

IZPOSOJA GRADIVA IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE

IZPOSOJA GRADIVA IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE

V obdobju, ko pouk poteka na daljavo, vam omogočamo, da si lahko izposodite gradivo iz šolske knjižnice, knjige za domače branje, učbenike, revije ali časopise, knjige za ljubitelje branja in drugo literaturo. Pri tem moramo upoštevati vse preventivne ukrepe, ki veljajo v času epidemije, zato je potrebno gradivo predhodno naročiti na elektronski naslov Nevenka.makovec@guest.arnes.si. Pri naročilu navedite avtorja in naslov knjige/gradiva ali pa natančno opišite vsebino/temo, za katero potrebujete gradivo.

Ob naročilu navedite kontaktne podatke, npr. številko mobitela, na katero vam bom sporočila, ko bo gradivo pripravljeno. Prevzem bo možen pred vhodom v šolo v roku treh dni.

Želim vam veliko bralnih užitkov, uspešno delo na daljavo in ostanite zdravi!

branje

 

 

Prijava na brezplačni topli obrok

Prijava na brezplačni topli obrok

 

Spoštovani starši in dijaki!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v sodelovanju z občinami odločilo, da v času
izobraževanja na daljavo zagotovijo brezplačni topli obrok za učence in dijake, ki ga
potrebujejo.
Srednja šola Črnomelj objavlja poziv staršem in dijakom, da se lahko prijavite na brezplačni
topli obrok. Upravičenost do brezplačnega toplega obroka pripada učencu in dijaku, pri
katerem povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi v otroškem dodatku,
ne presega 382,82 €€ (3. dohodkovni razred otroškega dodatka). Brezplačni obrok pripada
tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.
Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo. Le-ta pa za dijake, ki so
prijavljeni na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ.
Šola bo zbrane podatke o prijavljenih dijakih posredovala občinam Črnomelj, Semič in Metlika
(od koder prihajajo naši dijaki), ki bodo na podlagi zbranih potreb organizirale pripravo in
distribucijo toplega obroka. S prijavo starši privolijo, da občine in šole osebne podatke
uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.
Topli obrok bo mogoče prevzeti na šoli, ki bo hrano pripravljala. Izjemoma občina za dijake, ki
obroka ne morejo prevzeti, organizira dostavo toplega obroka na dom ali na ustrezno
razdelilno točko v lokalni skupnosti.
Za prijavo na topli obrok otroka izpolnite priloženo prijavo in jo pošljite po elektronski pošti na
naslov elizabeta.prus@ss-crnomelj.si Če nimate tiskalnika, lahko zahtevane podatke
prepišete v elektronsko sporočilo.
Prijavo na brezplačen topli obrok oddajte do ponedeljka, 9. 11. 2020, do 14. 00.
PRILOGA spodaj: Prijavnica na topli obrok

Elizabeta Prus, ravnateljica

 

PRIJAVA DIJAKA NA BREZPLAČNI TOPLI OBROK VČASU
IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO

Želim, da moj otrok_________________________________________
_________________________________________________________,
ki obiskuje _______ oddelek Srednje šole Črnomelj, v času izobraževanja
na daljavo prejema topli obrok.
Obkrožite:
1. Topli obrok bom prevzel v šoli, ki bo določena za pripravo le-tega.
2. Prosim za dostavo toplega obroka na domači naslov:
__________________________________________________________
zaradi___________________________________________________
(obvezno navedite vzrok).
Soglašam, da se podatki o prijavljenem otroku posredujejo občini, kjer
imamo stalno bivališče.
Ime in priimek starša: _____________________________
Podpis: _____________________
***Polnoletni dijaki lahko prijavo izpolnite sami.

 

 

Brezplačni topli obrok-prijava

 

 

Odpiralni čas knjižnice

Zadnji teden avgusta bo šolska knjižnica odprta po naslednjem urniku:

  • v torek, 25. avgusta, od 11:30 do 15:00,
  • v četrtek, 27. ter petek, 28. avgusta od 7:30 do 10:00,
  • v ponedeljek, 31. avgusta od 11:30 do 14:30.

V tem času si lahko izposodite učbenike iz učbeniškega sklada in prejmete delovne zvezke, ki ste jih naročili v šolo.

Dijaki 1. letnika programa oblikovalec kovin boste hkrati pomerili zaščitna oblačila.

Kemijska olimpijada 2020

Kemijska olimpijada 2020

Letošnja, že 52. kemijska olimpijada, je potekala tako kot vsa ostala tekmovanja na daljavo. Organizator je bila Turčija, olimpijada pa je trajala od 23. 7. do 30. 7. 2020., ko je potekala tudi zaključna slovesnost. Olimpijade se je udeležilo 60 držav. Vsaka država ima lahko dijaško ekipo, v kateri so največ štiri tekmovalke in tekmovalci.

V letošnji ekipi je bila tudi naša dijakinja Urša Konda. Preostali del ekipe so predstavljali Patrik Žnidaršič (Gimnazija Vič), Adam Modic (Gimnazija Bežigrad) in Blaž Frelih(Gimnazija Škofja Loka). Mentorja ekipe sta bila dr. Berta Košmrlj in dr. Andrej Godec, oba FKKT.

Samo tekmovanje je trajalo 5 ur, potekalo pa je 25. 7. 2020 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. 

Uvrstitev naše ekipe je bila odlična: Urša Konda, Adam Modic in Patrik Žnidaršič so dobili bronasto medaljo. Urša je rešila 65,2 % testa, kar je najboljši dosežek v slovenski ekipi.

Celotni ekipi iskrene čestitke za izjemen uspeh!

Še posebej smo na Srednji šoli Črnomelj ponosni na uspeh naše dijakinje Urše Konda. Za tako odličen uspeh – bronasto medaljo –  ji čestitamo in želimo veliko uspeha na nadaljnji življenjski poti!

Elizabeta Prus
ravnateljica

Vir: FB IChO

Dostopnost