Kako ostati zdrav?

Kako ostati zdrav?

Iz ZD Črnomelj so nam posredovali nekaj napotkov, kako ostati zdrav v tem težavnem obdobju.

Srednja šola Črnomelj je sodobna šola  in eden od stebrov razvoja Bele krajine

Srednja šola Črnomelj je sodobna šola in eden od stebrov razvoja Bele krajine

Sporočilo za javnost

torek, 13. oktober 2020

Srednja šola Črnomelj je sodobna šola in eden od stebrov razvoja Bele krajine

»Srednja šola Črnomelj je v kraju in širši lokalni skupnosti izjemnega pomena. Daje izobrazbo prebivalcem, ki so ključen dejavnik gospodarskega in splošnega družbenega napredka. Brez mladih v Črnomlju in okolici bi nazadovala splošna, kulturna, športna in družbena dejavnost. Vodstvo Srednje šole Črnomelj mora vztrajati s pozitivnimi zgodbami, saj je uspešna šola, z odličnimi rezultati na splošni in poklicni maturi ter zaključnem izpitu, na tekmovanjih vseh ravni, pri izvajanju šolskih in mednarodnih projektov in tudi pri vpetosti v sodelovanju z lokalno skupnostjo,« je poudaril Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj, ki je sodeloval tudi na skupnem sestanku županov belokranjskih občin in ravnateljev osnovnih šol z območja Bele krajine. Med drugim je črnomaljski župan dodal še, da je bilo srečanje namenjeno predvsem gimnaziji, ki je eden izmed izobraževalnih programov Srednje šole Črnomelj; predvsem njenemu še boljšemu in bolj kakovostnemu delu, predvsem pa njeni pozitivni sliki. Samo na ta način bodo lahko največ naredili za njen obstoj, prepričali mlade in starše, da se je vredno vpisati v gimnazijo, ki je vsekakor kakovostna in dobra.

V celoti je sporočilo za javnost dostopno na povezavi.

Darko Zevnik, župan občine Metlika, Elizabeta Prus, ravnateljica Srednje Šole Črnomelj, Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj in Polona Kambič, županja občine Semič

 

Zvočna izjava – Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj

Zvočna izjava – Darko Zevnik, župan občine Metlika

Zvočna izjava – Polona Kambič, županja občine Semič

 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA – LIVAR d.o.o.

STROKOVNA EKSKURZIJA – LIVAR d.o.o.

V petek, 25.9.2020, smo za potrebe ID obiskali podjetje Livar d.o.o. iz Črnomlja. Podjetje so si ogledali dijaki drugega in tretjega letnika oblikovalca kovin ter tretji letnik programa strojni tehnik. S tem obiskom so realizirali 4 ure iz naslova obiska delavnic iz strokovnega področja.

V podjetju sta nas sprejela in ga predstavila direktor mehanske enote Sašo Malerič in direktor livarne enote Dušan Kofalt. Po kratki predstavitvi podjetja, smo se razdelili v skupine in si ogledali posamezni enoti. 

V livarni so nam prikazali jedrarno, vlivanje, cepljenje litine, laboratorij za merjenje mehanskih in kemijskih lastnosti litine, skladišče, vibrator za odstranjevanje peska in proces medfazne protikorozijske zaščite z barvo. 

V mehanskem enoti so nas s prva seznanili z uvajanjem vitke proizvodnje in kakovosti, nato pa smo si ogledali CNC tehnologijo s katero obdelujejo odlitke, ki jih vlijejo v livarskem oddelku, merilnico, prednastavljanje orodij in centralno omarico za izdajo orodij (ploščice, svedri). 

Vodja ekskurzije je bil Leopold Grahek, v spremstvu pa sta bila še učitelja Gregor Cindrič in Rudolf Sirnik. 

Sprejem bronaste kemijske olimpijke Urše Konda

Sprejem bronaste kemijske olimpijke Urše Konda

Danes smo na Srednji šoli Črnomelj pripravili sprejem za Uršo Konda, ki je julija letos dosegla izjemen uspeh na kemijski olimpijadi in tako ponesla v svet tudi ime naše šole.

Ravnateljica šole, Elizabeta Prus, je Urši čestitala za odličen uspeh. Dejala je, da je ponosna, da je bila Urša naša dijakinja, ji zaželela veliko uspeha pri nadaljnjem študiju kemije ter izročila priložnostno darilo. Sprejema so se udeležili tudi Uršini starši, šolska mentorja, Margaretka Šavli in Jure Kuhar, županja Občine Semič, Polona Kambič, ter župan Občine Črnomelj, Andrej Kavšek. Slednja sta Urši izkazala pozornost s knjižnim darilom. Županja je v nagovoru izpostavila pomen znanja, ki naj ga neguje še naprej, saj se tega ne da odvzeti, župan pa se je navezal na spomine, saj darilo v nas po navadi zbuja pozitivne spomine, pozitivni spomini pa so motivacija za nadaljnje delo v trenutkih, ko nam je težko. Vsi prisotni so mnenja, da bomo o Urši Konda še veliko slišali.

Naj spomnimo, letošnja 52. kemijska olimpijada je potekala na daljavo, in sicer od 23. 7. do 30. 7. 2020. Organizatorica dogodka je bila Turčija, tekmovanja pa se je udeležilo 60 držav – vsaka država ima lahko ekipo, v kateri so največ štiri tekmovalke oz. tekmovalci. V letošnji slovenski ekipi je bila tudi naša Urša Konda, preostali tekmovalci pa so bili še Patrik Žnidaršič (Gimnazija Vič), Adam Modic (Gimnazija Bežigrad) in Blaž Frelih (Gimnazija Škofja Loka). Uspeh slovenske ekipe je bil izjemen – osvojili so bronasto medaljo, Urša Konda pa je v svojem timu ustvarila najboljši dosežek.

Naravoslovni dan na Jelševniku – Črni močeril

Naravoslovni dan na Jelševniku – Črni močeril

Dijaki 1. letnika gimnazije so imeli v četrtek 17. 9. 2020 naravoslovni dan na Jelševniku z naslovom Črni močeril. V okviru naravoslovnega dne so sprva spoznali geografske značilnosti območja, kjer črni močeril živi in potencialne nevarnosti, ki ogrožajo njegov obstoj. To sta jima predstavili mladi raziskovalki Manca in Špela, ki sta za svojo raziskovalno nalogo z naslovom Pomagajmo preživeti črnemu močerilu prejeli zlato priznanje.
 

Po predstavitvi v razredu je sledil odhod proti Jelševniku. Tam in po zaključku nazaj do šole smo se odpravili peš.

Na Jelševniku so dijaki spoznali Info center o črnem močerilu, ki je postavljen na Izletniški kmetiji Zupančič. Skupaj s predstavnico Zavoda Republike Slovenije za varovanje narave Nino Jankovič so se sprehodili tudi po učni poti in bolj temeljito spoznali ožje območje življenjskega prostora črnega močerila.

Dijaki so imeli nato biološko delavnico, v okviru katere so na terenu vzorčili živalske vrste, ki prebivajo v potoku Jelševniščica, v izviru katerega živi črni močeril. S pomočjo povečevalnih stekel, mikroskopa in ključa za določanje živalskih vrst so ugotavljali katere vrste prebivajo v potoku in ker so določene živalske vrste bioindikatorji onesnaženosti vode, lahko na podlagi prisotnosti le-teh sklepamo o čistosti vode.

 

Po biološki je sledila še kemijska delavnica, na kateri so dijaki merili temperaturo in pH vode v potoku, s pomočjo hitrih testov za analizo vode pa so določali vsebnost različnih onesnaževal: raztopljenega kisika, nitratnih, nitritnih, fosfatnih in amonijevih ionov.

Na podlagi dobljenih rezultatov iz biološke in kemijske delavnice so ugotovili, da je voda čista, kar se tiče kemijskih onesnaževal, presenetile pa so jih prisotnosti nekaterih živali, ki kažejo na manjšo onesnaženost vode.

Več o tem, kako so se imeli pa lahko vidite na priloženih fotografijah.

Vodji naravoslovnega dne: Jure Kuhar in Andrej Čufer

Dostopnost