Predavanje za dijake SŠ Črnomelj v okviru festivala zaTE

Predavanje za dijake SŠ Črnomelj v okviru festivala zaTE

V četrtek, 12. 11. 2020, smo imeli dijaki 3. letnika gimnazije, ki obiskujemo izbirni predmet ekonomija, 4. letnika programa strojni tehnik in 1. letnika programa oblikovalec kovin – orodjar predavanje o podjetju Adria Dom iz Kanižarice. Tema srečanja je bila Oblikovanje ciljev za uspešno načrtovanje kariere in vključitev v delovno okolje.

Predavanje je potekalo preko ZOOM-a,  in sicer v organizaciji ZIK-a Črnomelj. Nina Nikić, direktorica kadrov v podjetju Adria Dom, nam je predstavila podjetje, njihove izdelke, delo zaposlenih, tržišče in kako v njihovem podjetju poteka razgovor za službo. Podjetje je znano po mobilnih hiškah in glamping šotorih, ki jih naredijo in opremijo sami. V zadnjem času delajo tudi plavajoče hiške. Njihove produkte lahko najdemo skoraj po celem svetu, tržišče se namreč razprostira od Amerike, preko Evrope in vse do Azije. Sodelujejo z različnimi inštituti in univerzami. Dobro sodelovanje je namreč ena izmed pomembnejših vrednot podjetja. Seveda poleg kakovosti, zavzetosti, odgovornosti, inovativnosti …

Predstavitev je bila zanimiva, saj je bilo predstavljeno tehnično delo ter ekonomska plat dela v podjetju. Upamo, da si bomo lahko podjetje v bližnji prihodnosti ogledali tudi »v živo«.

 

Katja Pezdirec, 3.aG

Šolsko tekmovanje iz fizike

Šolsko tekmovanje iz fizike

V četrtek, 8. 10. 2020, ob 14. uri smo na SŠ Črnomelj izvedli šolsko tekmovanje iz fizike (Čmrlj), ki so se ga udeležili štirje dijaki 1. letnika gimnazije. Tekmovanje je bilo, kot vsako leto doslej, izpeljano v okviru Društva matematikov, fizikov in astronomov, ki je pripravilo tudi naloge. Bronasto priznanje sta prejela Gal Stopar in Karlina Štrucelj.

Čestitamo!

                                                                                                                                                                                                                     Mentor: Matjaž Starašinič

Predavanje in delavnica na temo načrtovanja poklicne kariere

Predavanje in delavnica na temo načrtovanja poklicne kariere

Na Srednji šoli Črnomelj dajemo poudarek karierni orientaciji in pridobivanju znanj, ki dijakom koristijo pri iskanju zaposlitve ali nadaljevanju študija. V okviru predmeta poslovno komuniciranje in informatika smo danes, 13. 10. 2020, medse povabili Jasmino Kolbezen iz Svetovalnega središča Pokolpje, ki deluje v okviru ZIK-a. Dijakom 3. letnika programa strojni tehnik je predstavila različne tipe osebnosti, ki vplivajo na izbor zaposlitve oz. študija, nato pa še pomen Europassa kot orodja za izdelavo spletnega življenjepisa, ki ga lahko napišemo v različnih evropskih jezikih.

Dijaki so individualno izpolnili nekognitivni del Spletnega vprašalnika za ocenjevanje spretnosti (SVOS), ki je nastal pod okriljem Andragoškega centra Slovenije in je namenjen odraslim oz. starim nad 16 let. Gre za standardiziran inštrument za  merjenje spretnosti posameznika, ki omogoča primerjavo z nacionalnimi in mednarodnimi rezultati. Vprašalnik je pomemben tudi zaradi problema, ki ga je zaznala mednarodna raziskava o spretnostih odraslih PIAAC iz leta 2016. Le-ta je pokazala, da ima vsak 4. prebivalec Slovenije prenizko razvite spretnosti, da bi lahko uspešno deloval v vsakdanjem življenju in v delovnem okolju.

Dijaki so z izpolnjevanjem vprašalnika izvedeli, kakšne so njihove spretnosti, kar jim bom v pomoč pri načrtovanju lastne kariere in pisanju Europassa.

Anica Želježnjak, univ. dipl. ekon.

Dejavnosti ob dnevu duševnega zdravja

Dejavnosti ob dnevu duševnega zdravja

10. oktobra obeležujemo dan duševnega zdravja. Letošnja tema: “Duševno zdravje za vse. Večje naložbe – večja dostopnost. Vsakomur, vsepovsod.”

Svetovni dan duševnega zdravja predstavlja priložnost za ozaveščanje o pomenu duševnega zdravja, vrzelih in izzivih na tem področju. Poudarja pomen sodelovanja v prizadevanjih za preprečevanje, prepoznavanje, zdravljenje in okrevanje ob pojavu duševnih težav in motenj ter krepitev dobrega duševnega zdravja vseh prebivalcev. Letos v ospredje postavlja pomen dostopnosti do storitev s področja duševnega zdravja za vse prebivalce.

Na pobudo dijaške sekcije Kluba belokranjskih študentov smo za 1. aG pripravili delavnico že v petek, 9. 10. 2020. Eva Kavčič in Mateja Đotlo, nekdanji dijakinji Srednje šole Črnomelj, zdaj pa študentki psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, sta v 90-minutni aktivnosti predstavili pomembnost skrbi za duševno zdravje ter dijake ozavestili, kako prepoznati in pomagati osebam, ki se soočajo s tovrstnimi težavami.

Z dejavnostmi ob omenjenem dnevu nadaljujemo tudi ta teden. Svetovalna delavka je pripravila gradivo za razrednike ostalih razredov, da bodo o duševnem zdravju spregovorili z dijaki pri razredni uri.

Besedilo: Brigita Grahek Šolar, univ. dipl. psih.; Ivona Begović, 3. aG

Foto: Kim Riznič, 3. aG

Roditeljski sestanki

VABILO

 

Spoštovani starši!

Letos bo 1. roditeljski sestanek potekal ob upoštevanju zdravstveno-higienskih ukrepov v matičnih učilnicah, in sicer v dveh dnevih po spodnjem razporedu. Vabila so dijaki že dobili v šoli. Razrednik Vas bo pričakal ob vhodu, skupaj boste odšli v matične učilnice.

Na roditeljskem sestanku boste dobili splošne informacije o organizaciji življenja in dela na šoli. Prav tako Vas bomo seznanili z okvirnim načrtom pouka in obšolskimi dejavnostmi oddelka, ki ga obiskuje Vaš otrok.

Mirno, zdravo in uspešno  šolsko leto Vam želimo!

 

Elizabeta Prus

ravnateljica

 

RAZPORED ZA 1.  RODITELJSKI SESTANEK v šolskem letu 2020/2021

 

 

TOREK, 15. 9. 2020

SREDA, 16. 9. 2020
ura VHOD –  DRSNA VRATA VHOD – NAVADNA VRATA VHOD – DRSNA VRATA VHOD NAVADNA VRATA
16.30 1. AG 1. ST 3. AG 3. ST in 3. OK
16.45 2. AG 2. ST in 2. OK 4. AG 4. ST
17.00 2. BG 1. OK    

 

Dostopnost