(OIV/ID – kulturno-umetniške vsebine na terenu)

V četrtek, 4. 2. 2021, so dijaki Srednje šole Črnomelj opravili obvezne izbirne vsebine oz. interesne dejavnosti s področja kulturno-umetniških vsebin. Namesto klasičnega pouka so se udeležili fotopotepanja. V objektiv fotoaparata so skušali ujeti motive kulturne dediščine, kot so različni spomeniki (arhitekturna, kiparska in slikarska dela, predmete arheološke, etnološke narave, napise) in skupine stavb. Fotografirali so ulice mest, vasi,  gradove, cerkve, hiše, kozolce, kašče, mline, žage, mostove, železnico, spomenike, šege, navade ipd. Fotografirali so tudi isti objekt iz različnih zornih kotov. Pri tem so bili pozorni na celoto in detajle (zanimiva vrata, kljuke, ograje, okna, balkoni, svetilke). Posamezne fotografije in kolaže so opremili z osnovnimi podatki in jih naložili na spletno učilnico. Namen obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti je bil spodbuditi zavedanje o pomenu varovanja in odgovornosti do kulturne dediščine, kakor tudi preživeti dan ali del tega brez računalnika. Njihove mentorice so bile profesorice Gordana Popovič Lozar (gimnazija), Vesna Fabjan (strojni tehnik) in Jasmina Kolbezen (oblikovalec kovin – orodjar).

Fotografije kulturne dediščine.

Gordana Popovič Lozar, prof.

(Obiskano 127 krat, 1 krat danes.)
Dostopnost