V ponedeljek, 3. 6. in torek, 4. 6. 2019, so se dijaki 2. letnikov udeležili projektnih dni na temo Ohranimo uskoško kulturno dediščino Bele krajine. V ponedeljek so preučevali ljudsko stavbarstvo v Žuničih, gospodarske dejavnosti in prehranjevalne navade (čebelarska učna pot) v Paunovičih, pravoslavno vero v Miličih in ljudske običaje v Marindolu. V torek so izdelovali najlepšo »adlešičko ruto« in obiskali Kuzmin mlin v Pobrežju.

Več slik

(Obiskano 104 krat, 1 krat danes.)
Dostopnost